ТЕМЫ, СТАТЬИ
1. Грамадскае аб’яднанне 
"Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства
"З А Г А Р О Д Д З Е"

2. Полесский топоним Загорóдье

3. Вёсцы Сіманавічы Драгічынскага
 раёна 550 год. 
4. Н А В І Н Ы   З А Г А Р О Д Д З Я


 
 

ОБЩЕСТВО "ЗАГОРОДЬЕ"

 
1. Грамадскае аб’яднанне 
"Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства
"З А Г А Р О Д Д З Е"

Асноўныя задачы таварыства:
        а) пашырэнне ведаў пра Берасцейска-Пінскае Палессе і яго наваколлі;
        б) збор гістарычнага, этнаграфічнага, моўнага, археалагічнага і ўсялякага іншага матэрыялу ў рэгіёне і яго наваколлях;
        в) навуковая апрацоўка гэтага матэрыялу з прыцягненнем іншых, ужо вядомых матэрыялаў.
Чытаць..


2.Ф.Д. Климчук
   Полесский топоним Загорóдье 

По Н.И. Толстому, этноним загородцы, с одной стороны, современный, с другой – достаточно древний. Далее – этноним загородцы -- вторичный по отношению к названию исторической области Загородье. Далее – указанный этноним образован по весьма распространённой в прошлом славянской модели. Н.И. толстой называет юго-восточный участок границы Загородья – условно по линии Туров – Городно – Небль...

Читать...


3. Cяло Сіманавічы ўпершыню ўпамінаецца ў 1554 г. А ў 1452 г. адбылася наступная падзея. Вялікі князь літоўскі Казімір Ягайлавіч дараваў пінскаму князю Юрыю Сямёнавічу некалькі населеных пунктаў, а таксама “Симоновское пустое дворищо». Дворышча (“дворищо”) – гэта не вёска, не сяло. Таму я доўгі час лічыў годам першага ўпамінання пра Сіманавічы 1554 год. З цягам часу дзякуючы гутаркам з калегамі і ўласным разважанням погляд мой змяніўся...

Чытаць...


Н А В І Н Ы   З А Г А Р О Д Д З Я                              Чытаць...