хостинг сайтов в Беларуси

ТЕМЫ, СТАТЬИРегионы
1. Полесский топоним Загорóдье2. Феномен Палесся3. Загадкавае Палессе4. Гутарка з дзядзькам Лукашом5. Назва «Палессе». Паходжанне слова6. Палессе і прарадзіма славянаў7. Тэрыторыя Палесся і яго рэгіёны

 
8. Пошукі Палесся

9. Палессе ад дзядоў–прадзедаў. Якое яно?

10. Розныя характарыстыкі Палесся
 
 

ОБЩЕСТВО "ЗАГОРОДЬЕ"

 

1. Ф.Д. Климчук
«Полесский топоним Загорóдье»
[Загароддзе-1. Матэрыялы Міждысцыплінарнага навуковага семінара па пытанях даследавання Палесся (Мінск, 19 верасня 1997 г.). -- Мінск, 1999. -- С. 10—23]

"По Н.И. Толстому, этноним загородцы, с одной стороны, современный, с другой – достаточно древний. Далее – этноним загородцы -- вторичный по отношению к названию исторической области Загородье. Далее – указанный этноним образован по весьма распространённой в прошлом славянской модели. Н.И. толстой называет юго-восточный участок границы Загородья – условно по линии Туров – Городно – Небль..."

Читать...                                                 Архив 36КБ


2. Ф.Д.Клімчук
“Феномен Палесся”.

[Загароддзе-1. Матэрыялы Міждысцыплінарнага навуковага семінара па пытанях даследавання Палесся (Мінск, 19 верасня 1997 г.). -- Мінск, 1999. -- С. 5—9]

"Сярод старажылаў Палесся ўсведамленне сваёй прыналежнасці да славян з’яўляецца больш-менш звычайнай з’явай..."

Чытаць...                                                       Архіў... 19КБ


3. Фёдар КЛІМЧУК  

ЗАГАДКАВАЕ ПАЛЕССЕ

 

[ARCHE. 3 (102). Палесьсе: народы, улады і войны. Менск, сакавік 2011. С. 13--27].

 

Чаму ў гэтага артыкула такі загаловак? Чаму Палессе загадкавае?

Таму што характарыстыкі, якія даюцца Палессю як рэгіёну, а таксама ягоным жыхарам, вельмі супярэчлівыя.

 

Чытаць... 


4. Фёдар КЛІМЧУК

 Гутарка з дзядзькам Лукашом

 

У свой час аўтар гэтых радкоў лічыў, што адносна Палесся і палешукоў усё дакладна вызначана — вядомая і добра акрэсленая яго тэрыторыя, яго жыхары называюцца палешукамі, і пра гэта не толькі пішуць у кнігах, але так лічыць і само насельніцтва палескіх тэрыторыяў, прытым не толькі цяпер, але і спрадвеку.

Чытаць...


5. Фёдар КЛІМЧУК

Назва «Палессе». Паходжанне слова

 

Назва Палессе ўзыходзіць да гістарычнай словаформы *по-лêс-ь-je (*ро-lês-ь-je). Корань тут -лес-(-lês-), словаўтваральныя элементы по-(ро-) і -ь-je(-ь-je).

 

Чытаць...


6.Фёдар КЛІМЧУК

Палессе і прарадзіма славянаў

 

У далёкім мінулым Палессе заставалася на ўскраіне славянскай прарадзімы. Пазней, калі тэрыторыя рассялення праславянаў пашырылася, яно апынулася ў «сярэдняй» Славіі. Такое становішча спрыяла таму, што славяне Палесся менш кантактавалі з прадстаўнікамі неславянскіх этнасаў, чым шмат якія іншыя славянскія групы.

Чытаць...


7. Фёдар КЛІМЧУК

Тэрыторыя Палесся і яго рэгіёны

 

Упершыню назва Палессе зафіксаваная ў 1274 г. Тады луцкі князь Мсціслаў Данілавіч ішоў ад горада Капыля, спусташаючы Палессе. У наш час Капыльскі раён бязлесны, і гэта частка этнаграфічнай Случчыны.

Чытаць...


8. Фёдар КЛІМЧУК

Пошукі Палесся

 

У 1950—1960-я гг. беларускія лінгвісты і этнографы вырашылі вызначыць паўночную мяжу Палесся. Думалася, што зрабіць гэта вельмі проста, трэба толькі паехаць у вёскі ды спытацца ў мясцовых людзей: дзе тут мяжа Палесся і мяжа рассялення палешукоў?

Чытаць...


9. Фёдар КЛІМЧУК

 

 Палессе ад дзядоў–прадзедаў. Якое яно?

 

На тэрыторыі, якая ў наш час афіцыйна называецца Палессем, частка людзей гэты рэгіён таксама так называе. Але адкуль яны ўспрынялі гэтую назву?

Чытаць...


Фёдар КЛІМЧУК

 

 Розныя характарыстыкі Палесся

 

Людзі, якія называлі палешукамі сваіх суседзяў, часта характарызавалі іх з негатыўнага боку: яны адсталыя, іх менш закранула цывілізацыя, жывуць бядней і г. д.

Чытаць...